Ενός λεπτού σιγή, Ν.Χριστιανόπουλος

2013-09-07 14:09

Ενὸς λεπτου σιγή

Ἐσείς ποὺ βρήκατε τὸν άνθρωπο σας
κι έχετε ένα χέρι να σας σφίγγει τρυφερά,
έναν ώμο ν᾿ ακουμπάτε τὴν πίκρα σας,
ενα κορμὶ να υπερασπίζει τὴν έξαψή σας,

κοκκινίσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας,
έστω και μια φορά;
Είπατε να κρατήσετε ένὸς λεπτού σιγή
για τους απεγνωσμένους;

—————

Πίσω